NOTA DE INFORMARE ADRESATA PARTICIPANTILOR LA EVENIMENTELE ACIA

 1. Operatorul de date cu caracter personal

ASOCIAȚIA PENTRU CONȘTIENTIZAREA INDUSTRIEI AGRICOLE, organizata si functionand in conditiile legii din Romania, inregistrata cu numarul 41898490 cu sediul social in Bucureşti, sector 6, str. Veteranilor nr. 6, bl. M15, sc. 2, ap. 29, Romania („ACIA”), proprietarul sediului/punctului de lucru actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”) – si ale celorlalte acte normative aplicabile.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor
 2. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

In cazul in care doriti sa participati la evenimentele noastre vom prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume, prenume
 2. Adresa de e-mail
 3. Nr. telefon
 4. Cum colectam datele cu caracter personal

Colectam datele cu caracter personal pe care ni le comunicati prin intermediul Chestionarelor accesibile la bit.ly/bunaziua respecriv bit.ly/feeedbacks

 1. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de ACIA in vederea informarii dvs. cu privire la importanta si impactul alimentatiei de origine vegetala si promovarea partenerilor locali prin coduri de reducere ori facilităţi pentru produsele/serviciile acestora. 

Vom utiliza Datele cu caracter personal doar in scopul prezentat in aceasta sectiune.

Temei legal: art. 6 alin. lit A, lit. B, lit. C si lit. F din GDPR. 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor in scopul prevazut anterior va avea loc pentru o perioada necesara, justificata si rezonabila indeplinirii obiectivelor evenimentului, precum si pe o perioada de 6 luni de la încetarea acestuia. 

In situația in care va retrageți consimtamantul de a primi comunicari comerciale pe e-mail, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

 1. Destinatarii si transferuri ale datelor cu caracter personal 
 2. Destinatari

In toate cazurile, divulgam doar acele date cu caracter personal strict necesare pentru prestarea de servicii de catre terti parteneri, tertii fiind obligati sa prelucreze (inclusiv sa stearga) datele cu caracter personal in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si sa ofere un nivel adecvat de protectie cu privire la datele prelucrate. 

 1. Transferuri transfrontaliere de date

ACIA nu va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in afara SEE.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

ACIA ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate in mod corespunzator impotriva amenintarilor, prin implementarea unor masuri de securitate adecvate, inclusiv in ceea ce priveste infrastructura IT.

Daca descoperim un incident privind protectia datelor care genereaza un risc pentru dvs., vom notifica Autoritatea Nationala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). De asemenea, va vom informa cu privire la producerea oricarui incident de securitate cu privire la datele dvs. care este de natura sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs.

 1. Drepturile dvs. in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces – dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra si, in caz afirmativ, aveti dreptul de a avea acces la datele respective si la informatiile privind procesul prelucrarii;
 2. Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte;
 3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate;
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in urmatoarele cazuri:
 • contestati acuratetea datelor dvs. pe care le prelucram; 
 • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea acestora, solicitand, in schimb, restrictionarea utilizarii lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrarea lor, insa doriti sa le pastram pentru a le utiliza in cadrul unei actiuni in instanta;
 • v-ati opus la prelucrare, pe perioada pentru care verificam daca drepturile si libertatile dvs. prevaleaza asupra intereselor legitime invocate de noi.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat de noi in mod curent si care poate fi citit automat; de asemenea, dreptul ca, la cererea dvs., aceste date sa fie transmise direct altui operator, asa cum ne veti indica, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune, in orice moment, din motive tinand de situatia particulara in care va aflati, la prelucrarea datelor dvs. Atunci cand va exercitati acest drept, suntem obligati sa incetam prelucrarea datelor care va privesc, cu exceptia situatiei in care interesele noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor si libertatilor invocate de dvs.

Daca aveti intrebari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau daca doriti sa ne transmiteti o cerere de exercitare a drepturilor de mai sus, ne puteti contacta utilizand datele urmatoare:

 • e-mail: [contact@acia.ong];
 • telefon: [+40722750492], program 8-18, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale; 

Daca sunteti nemultumit de solutionarea solicitarii dvs., puteti adresa o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, contactul fiind disponibil pe site-ul: www.dataprotection.ro.