Valori de bază după care se ghidează membri echipei ACIA în proiectele și activitățile acesteia sunt:


Empatie.

Înțelegem oamenii. Înțelegem că suntem diferiți, avem opinii diferite, avem viziuni diferite.

Înțelegem animalele. Înțelegem că sunt ființe care simt drerea. Înțelegem că percepția speciei umane în secolul 21, mai exact a majorității oamenilor (animalor umane) este că animalele sunt diferite ca aspect și, indiferent de motiv, sunt îndreptățiți să fie folosite, exploatate pentru avantajul speciei umane.


Compasiune.

Înțelegem suferința oamenilor (animalelor umane).

Înțelegem dificultatea și greutățile la schimbare. Înțelegem nevoie lor. Înțelegem nevoia de încurajare, de validare, de ușurință.

Înțelegem și suntem conștienți de suferința prin care trec animale din industria în fiecare moment. Animalele non-umane și umane, deopotrivă.


Nonviolență.

Abordăm situațiile fără violență fizică și verbală.


Incluziune.

Respectam, validăm diferentele de orice fel: de varsta, educație, ereditate, venit, statut social, aspect fizic, orientare sexuala, identitate de gen.

Respectam, validăm diferentele de opinie, chiar dacă nu suntem de aceeași opinie. Tindem să creem legături cu oamenii, indiferent de opiniile lor, prin găsirea unui teren comun.